Kvalitetsstyring

En garanti for at reglerne overholdes.

Hvad er SKS:

Sikkerheds Kvalitets Styring “SKS” er et lovkrav som betyder at alle som udfører El-installationer, skal indføre kvalitetsstyring, for at undgå el-ulykker, brande m.v. og for samtidig at højne kvaliteten af det udførte arbejde Elektricitets rådet har lovet at holde et vågent øje med at reglerne bliver overholdt, således at niveauet af udførte El-installationer bliver højnet.

Hvordan gør vi:

Når vi har udført en ny installation afleverer vi en dokumentation til kunder som omfatter en beskrivelse af det udførte arbejde, og et kontrolskema på de udførte installationer, således at vi er sikre på at det udførte arbejde er udført efter gældende love og forskrifter.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os. Du kan ringe på tlf.: 2425 3028 døgnet rundt.